O  NÁS

 

Spoločnosť  EDUCOREAL, s.r.o. bola založená v roku 2004. Zaoberáme sa nehnuteľnosťami a vzdelávaním. 

V oblasti nehnuteľností poskynutjeme sprostredovanie kúpy, predaja a prenájmu vrátane kompexného právneho servisu. Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, notármi, geodetmi a ďalšími špecialistami v jednotlivých odboroch.  

V sekcii vzdelávanie sa zameriavame najmä na semináre z oblasti pracovného práva, obchodného práva, nehnuteľností a stavebného práva. 

Naším cieľom je spokojnosť klienta - poskytnúť mu profesionálnu službu podľa jeho požiadaviek za vopred dohodnutú odmenu. 

ETICKÝ KÓDEX

Konatelia spoločnosti a  každý jej  zamestnanec  (maklér, referent) dodržiavajú pri práci s klientom nasledovné zásady: 

  1. slušnosť a korektnosť vo vzťahu ku klientovi a vybavovanej veci
  2. odbornosť pri riešení akejkoľvek úlohy
  3. dôvernosť pri nakladaní s informáciami získanými od klienta alebo v súvislosti s dohodnutým plnením
  4. komplexnosť poskytovaných informácií podľa charakteru vybavovanej veci a požiadaviek klienta
  5. istota zrozumiteľných a vopred dohodnutých podmienok spolupráce
  6. informovanosť klienta o naších postupoch, odpovede na otázky, akceptovanie pripomienok a návrhov
  7. porozumenie a ústretovosť pri riešení mimoriadnych situácií, časovej tiesni alebo iných problémoch klienta
  8. spolupracujeme s osvedčeným tímom odborníkov a špecialistov na jednotlivé oblasti, v ktorých poskytujeme služby
  9. skutočný záujem o kienta , jeho názory a vybavovanú vec


Naša odmena a provízie pri nehnuteľnostiach sa pohybujú spravidla v rozpätí od 2% do 5% z predajnej hodnoty nehnuteľnosti. Iná odmena je dohodnutá len v prípadoch ak ide o DOPLNKOVÚ službu. Výšku odmeny alebo provízie vždy dohodneme v písomnej forme s klientom pred začatím plnenia. NIE SME PLÁTCAMI  DPH!

Podrobnejšie informácie o poskytovaných službách  nájdete v časti NAŠE SLUŽBY