NAŠE SLUŽBY 

Sme realitná kancelária, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností v rámci celej Slovenskej republiky. Osobitne sa zameriavame na Žilinský kraj. 

Našim cieľom je poskytnúť klientovi komplexnú službu na mieru podľa jeho požiadaviek.

ZÁKLADNÉ služby, ktoré poskytujeme klientovi sú v nasledovnom rozsahu: 

 1.  obhliadka nehnuteľnosti, vyhotovenie fotodokumentácie, rokovanie s klientom,
 2. stručný záznam - identifikácia nehnuteľnosti a podmienky predaja, cena nehnuteľnosti, dohodnutie provízie,
 3. vyhľadávanie záujemcov, vykonávanie obhliadok so záujemcami, rokovania so záujemcami,
 4. vypracovanie zmluvy (kúpna alebo nájomná zmluva),  
 5. rokovanie s klientom o obsahu kúpnej zmluvy, dohodnutie stretnutia s kupujúcim i predávajúcim
 6. účasť a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy - riešenie aktuálnych probllémov, 
 7. príprava návrhu na vklad a zabezpečenie vkladovného konania po zápis zmien na list vlastníctva. 


DOPLNKOVÉ SLUŽBY, ak o niektorú klient požiada: 

 1.   poradenstvo alebo zabezpečenie ocenenia nehnuteľnosti (znalecký posudok)
 2.   zabezpečenie vyhotovenia geodetického zamerania alebo geodetického plánu, 
 3.   zapebečenie súvisiacich potrebných dokumentov z katastra nehnuteľností,
 4.   vyhľadanie a zabezpečenie dokladov z archívu (stavebné, kolaudačné a iné rozhodnutia),
 5.   zabezpečenie spracovania inej odbornej dokumentácie (posudok statika, energetika...), 
 6.   zabezpečenie stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia (zastupovanie v konaní), 
 7.   zabezpečenie iných typov zmlúv súvisiacich s nehnuteľnosťou ( napr. darovacia, zaopatrovacia ...), 
 8.   konzultácie s odborníkmi (advokát, notár, banka, znalec, geodet, energetika...), 
 9.   pomoc pri vybavení hypotekárneho úveru alebo iného finačného zabezpečenia, 
 10.  zabezpečenie komplextného právneho servisu v akej koľvek oblasti nehnuteľostí vrátane zastupovania v dedičskom                konaní alebo majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností.  
 •              


Bežná sprostredkovateľská činnosť obsahuje len základné služby. Ak máte záujem o doplnkové služby, je nevyhnutné, aby sme spoločne uzatvorili samostatnú písomnú zmluvu, v ktorej budú dohodnuté podrobné podmienky plnenia pre obe strany. 

 • Radi Vám poradíme a pomôžeme s akýmkoľvek problémom súvisiacim s nehnuteľnosťami, neváhajte sa na nás obrátiť kedykoľvek (aj mimo prevádzkovej doby) osobne, telefonicky, e-mailom.

Ak máte pre nás ponuku, v ktorej chcete predať, prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, môžete nás konatkovať aj prostredníctvom DOPYTU, kde zadáte základné údaje a popis ponuky. V najbližšom možnom čase Vás budeme kontaktovať. 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 
 
Prevádzkový čas: každý pracovný deň od 8,00 h do 16,00 h